Sådan brugte vi adfærdsdesign til at forbedre arbejdsmiljøet i medicinalgigant

sygeplejerskeHvordan får man mennesker til at gøre noget, de ikke gider, glemmer eller nedprioriterer?

Det er sådan noget, vi bruger det meste af vores tid på i
TNC.

Primært i forbindelse med strategier, kampagner og optimering af interne processer.

Og som vanligt deler vi gerne ud, hvis vi synes, det giver mening. Og det gør det i dag.

For de adfærdsprincipper, vi brugte i denne kampagne, er relevante for alle, der arbejder med at ændre adfærd. Og det er jo som bekendt dig, ik’? Så er du klar? Sidder du ned?

Fejl!

Rejs dig op.

Stillesiddende arbejde ved computer og i møder har nemlig uoverstigelige konsekvenser for dit helbred. Eksempelvis har stillesiddende arbejde en direkte sammenhæng med en øget risiko for

 • diabetes
 • blodpropper
 • overvægt
 • rygproblemer.

Listen er længere.

Og det var lige præcis, hvad den globale medicinalvirksomhed gerne ville ændre. For mange af deres medarbejdere sad ned hele dagen, og det tog hårdt på deres kroppe.

Derfor forsøgte vi i samarbejde med dem at få deres medarbejdere til at stå mere op i løbet af deres arbejdsdag ved hjælp af adfærdsdesign. Casen handler om, hvordan vi lykkedes med det – for heldigvis gik resultaterne vores vej.

Lad os starte med resultatet:
40 procents forbedring

Først får du resultatet. Vores indsats sammen med kunden havde en målbar effekt:

Medarbejderne stod knap en time længere op på en arbejdsdag efter vores indsats. Det svarer til en 40 procents stigning i forhold til vores baselinemåling, og det er vi stolte af. Jeg siger et par ting mere om målingen i slutningen af indlægget under test-overskriften.

Så hvordan lykkedes vi så med det?

Den grundlæggende metode

I TNC arbejder vi ud fra en fast proces med 4 trin:

 1. Definer den ønskede adfærd – hvad er det præcist, modtagerne skal gøre?
 2. Lav en barriereanalyse – hvad afholder dem fra at gøre det?
 3. Design løsning(er) – hvordan løser vi det?
 4. Test – fungerede det så?

I tilfældet med denne kunde var trin 1 allerede afklaret: Medarbejderne skal stå mere op. De helt konkrete målsætninger var, at deltagerne skulle:

 • holde flere stående møder
 • stå mere op i forbindelse med deres arbejdsrutiner (fx sparring med en kollega og besvarelse af mails).

Barriereanalysen i trin 2 handlede om forstå, hvad der blokerede vejen til den ønskede adfærd. Her sendte vi vores etnolog og sociolog ud i felten for at observere medarbejdernes brug af rummet. De talte med udvalgte medarbejdere, observerede arbejdsrutinerne og mødekulturen, og de vendte tilbage med indsigter, som vi udnyttede til at designe løsningerne.  Her er et par af indsigterne:

 • Medarbejderne i afdelingen var enormt sociale både fagligt og privat.
 • Medarbejderne sparrede ofte sammen, men de sad oftest ned under seancen.
 • Medarbejderne sad ned til alle formelle møder.
 • Der var to-tre steder i afdelingen, hvor de tog en naturlig pause, fx ved elkogeren.

Dermed var vi klar til at designe løsninger i processens trin 3 – den er lidt omfattende og bliver uddybet nedenfor. Efter den kommer vi til testen i trin 4.

Design af løsning

På baggrund af vores indsigter kunne vi nu gå i gang med at designe nudges for at aktivere medarbejderne. Vi satte vores i alt 8 prototype-nudges op i en af virksomhedens afdelinger i Danmark. Her zoomer vi udelukkende ind på en del af løsningen.

Vi arbejdede især med 5. adfærdsprincipper i vores løsninger, som jeg forventer, du vil kunne bruge som inspiration i dit eget arbejde. Her kommer de:

1#: Skab nye defaults

En default betyder standardindstilling – eksempelvis kommer din nye telefon med en standardopsætning. Hvis du ikke gør noget, er der altså valgt en ringetone for dig på forhånd. Inden for adfærdsteori henfører defaulten til det faktum, at mennesker ofte forsøger ikke at træffe et valg – og derfor ender de med det valg, der er en konsekvens af ingen handling.

Det klassiske eksempel her er organdonation. I lande, hvor du automatisk er tilmeldt donorregistret, hvis du ikke gør noget, er der en tilmeldingsgrad omkring 99 procent. I lande, hvor du aktivt skal tilmelde dig ligger tilmeldingsprocenten omkring 10 procent.

En variant af defaulten fx ved stående møder er, at man sætter sig ned, fordi rummet er designet til det – lige fra stole, borde og generel kultur. Hvis ingen griber aktivt ind, så ender det med at blive et siddende møde.

Kunden var selv en aktiv part i designet af løsningerne, og fx udskiftede de mødebordene i lokalerne, så de kunne køres op, så man kunne stå ved dem.

I det største mødelokale, hvor dette ikke var muligt, samlede vi alle mødestolene, satte dem i det fjerneste hjørne af mødelokalet og lagde et iøjnefaldende kort på det øverste sæde med ordene ‘Stolen står her af en grund’. Efter disse ord fulgte en række grunde, som vi præsenterede for det menneske, der skulle have lyst til at hente en stol.

Pointen er banal, men effektiv: Hvis ingen gør noget nu, så står alle op, for der er ingen stole ved bordet. Sådanne defaults har stor effekt, og kan bruges mange forskellige steder. Her er eksemplet:

stole

#2: Brug design-triggers

I en helt anden case om, hvordan vi fordoblede antallet af mennesker, der brugte håndsprit på Skejby Hospital skrev jeg en del om vaneteori. Her dækkede vi også begrebet ’triggers’, altså det faktum, at en adfærd skal udløses af en form for ’stikord’ – gerne visuelt og taktilt. Og nej, et opslag på intranettet tæller ikke med her 🙂

I denne case udnyttede vi specifikt den indsigt om mennesker, at vi mennesker elsker ting, der ’går op’, ’flugter’, ’passer sammen’.

Har du slet ikke dette behov?

Okay, så denne måde at skære en kage ud på påvirker dig altså ikke?

kage

Og du får heller ikke lyst til at dreje på dette dæksel? 🙂

daeksel

For at udnytte disse triggers lod vi os inspirere af kunstneren Georges Rousse og udarbejdede derfor forskellige billedrammer bestående af en illustration samt omridset af denne illustration tegnet på rammeglasset.

Omridset af illustrationen var justeret, så den ikke flugtede med illustrationen, når medarbejderne sad ned. Med andre ord var den dermed en konstant ’øje-bæ’, fordi designet ikke gik ’i hak’. Denne visuelle design-pointe har vist sig meget effektiv i andre sammenhænge, fx i forbindelse med varmeforbrug i hjemmet.

Sådan så billedrammerne ud – når de altså flugtede (den sorte streg er uden på glasset, og selve figuren er på ‘bagvæggen’ af rammen)…

dame

 

Et andet eksempel var en ‘justeringssnor’, der blev sat på de mødeborde, der kunne køre op og ned. For enden af snoren var en lille klokke, der ville løfte sig fra gulvet og give et diskret ring, når bordet blev justeret til den optimale ståhøjde. Når bordet var kørt ned, lå snoren sjusket på gulvet, og når man kørte det op, passede det perfekt til gennemsnitshøjden i afdelingen på 175 cm.

Dette sikrede også, at flere medarbejdere kørte bordet op, når de forlod rummet – og på den måde skabte en ’god default’ for dem, der kom ind næste gang.

Sådan så justeringssnoren ud:

justeringssnor

#3: SKAB EN SAMTALE OM DIT BUDSKAB

Kan du huske dyrekortene fra Føtex?

I TNC er vi som regel fagligt modstandere af ’mere information’, fordi det ofte er udtryk for, at man forsøger at løse et motivationsproblem med information, hvilket er en klassisk kampagnefejl. I dette tilfælde viste vores barriereundersøgelse os dog tydeligt, at målgruppen slet ikke vidste, hvor grelle konsekvenserne var ved at sidde ned.

Derfor lavede vi et sæt af ’samlekort’ med 6 forskellige budskaber på, fx budskabet om hvor mange sygdomme man pådrager af at sidde ned. Men også positive budskaber, fx om hvor mange ekstra kalorier, man forbrænder ved at stå op.

Vi fik lederne til at udlevere samlekortene i en konvolut med arbejdernes navn på. Kortene var designet sådan, at de let kunne samles og stå på bordet. Derudover var ideen, at man kun fik ét af budskaberne, og derfor stod der fx 4/6 på nogle af kortene.

På den måde kunne vi udnytte indsigten om den sociale afdeling, der rigtig nok gik på besøg hos hinanden for at se og tale om, hvad ’de andre havde fået’. Denne samtale hos målgruppen selv vejer utrolig tungt i en adfærdsændring, fordi det lykkes at udskifte afsenderen og gøre det til målgruppens egen samtale.

Her er et eksempel på et samlekort:

bordskilt

I alle visuelle initiativer (der var andre end disse) gentog vi de tre lette og konkrete ting, målgruppen skulle have fokus på:

 • Stå op, når du sparrer med en kollega.
 • Hold møder gående eller stående.
 • Hæv dit bord inden frokost, og inden du går hjem.

#4: Skab forpligtelse – og læg dig i slipstrømmen

Som en del af den indledende research talte vi kort med medarbejderne og hørte om deres ambitioner for deres helbred. Efterfølgende printede vi plakater med deres egne udsagn og hængte dem op i lokalet, så deres forpligtelse blev mere visuel og social.

Vi ved fra adfærdsvidenskaben, at jo mere en person har forpligtet sig på en adfærd – mundtligt, skriftligt og offentligt – jo større er deres odds for at lykkes. Det er det, man kender som princippet om konsistens, som vi også har skrevet en del om.

I et andet eksempel med samme tankegang, kan man forsøge at lægge sig i forlængelse af målgruppens nuværende adfærd. Det er ofte en langt mere effektiv tilgang at lægge sig i slipstrømmen fremfor at forsøge at ændre målgruppens adfærd.

I dette eksempel ville vi gerne have medarbejderne til altid at køre bordene op (eller at holde dem oppe), når de forlod mødelokalerne, da dette ville skabe den omtalte default. Vi vidste, at afdelingen allerede gik meget op i slukke lyset og rydde op efter sig selv, så vi placerede forskellige reminders om, hvordan man forlod lokalet mest kollegialt. Her skrev vi først de ovennævnte ting, som de allerede gjorde, og derefter tilføjede vi ’kør bordet op’ som den sidste bullet.

#5: Vær personlig

En fundamental indsigt om at ændre menneskers adfærd er, at vi tillægger personlig kommunikation langt større værdi end massekommunikation. Når det er til alle, er det jo ikke til mig.

Det kan lyde banalt, men læg mærke til, hvordan alle kampagner arbejder med en indbygget præmis om kommunikationseffektivitet. Det er jo forståeligt. Vi kan ikke drikke kaffe med hver enkelt modtager, men det er også et problem – og ofte derfor kampagner ikke virker. Ofte laver man den forkvaklede konklusion, at man hellere vil lave noget for en ’masse mennesker hurtigt’ (som ikke virker) end at bruge mere tid på færre mennesker (som rent faktisk virker).

Vi forsøger altid at tilføje et personligt element, fordi det virker så forbandet effektivt. I dette tilfælde fik vi lederen til at udlevere konvolutterne med samlekortene, vi indstillede billedrammerne sammen med medarbejderne, og vi satte personlige citater på plakaterne.

Kampagne var både til dem og om dem. Og derfor havde det en effekt.

Test

Nu er vi kommet til fjerde og sidste trin i vores kampagneproces. Det er her vi fandt ud af, at vores indsats faktisk havde haft en virkning.

I samarbejde med medicinalvirksomheden og to kvikke bachelorstuderende foretog vi en baselinemåling, altså en statusmåling før vores indgreb. Her udstyrede vi i alt 20 medarbejdere fra de to afdelinger med accelerometre, som kort fortalt er en lille ’dims’, du kan sætte på hoften, der kan måle, om du står op eller sidder ned. Her kan du se en graf over resultaterne:

resultatgraf

Med dem kunne vi indsamle kvantitative data fra før og efter vores kampagne og sammenholde resultaterne. Vi ventede 10 dage efter lanceringen af de forskellige nudges for at undgå, at det udelukkende var nyhedsværdien, der skabte en effekt. Herudover fik vi også feedback fra afdelingerne om deres egen oplevelse af virkningen fra kampagnen.

Resultaterne er den graf, du kan se i toppen af indlægget. Som du kan se, så står forsøgsgruppen ca. 50 minutter mere op efter kampagnen. Det er jo ikke videnskab, men da både kvantitativ og subjektiv måling flugter – og faktisk også gør det i begge testafdelinger – så har vi en ret god indikator for, at projektet har været en succes. Det blev også understøttet af forskellige mere kvalitative tiltag, der viste, at deltagerne følte, de havde fået mere energi efter forsøgsperioden.

3 anbefalinger til kampagner

Vi har efterhånden gennemført en del af sådanne kampagner. Og selvom man ikke altid kan garantere resultater, så føler vi alligevel, at der er tre ’regler’, man altid bør efterleve. De virker simple, men langt, langt de færreste kampagner følger dem:

 1. Vær til stede i gerningsøjeblikket. Flyt al din energi ud til den situation, din målgruppe skal påvirkes i. Glem foldere, mails, intranetbeskeder og fællesmøder.
 2. Gå all-in: Måske synes du, at det virker overvældende, hvor meget der blev sat i værk. Vores erfaring siger os dog, at langt de fleste kampagner kikser, fordi man ikke er villig til at investere nok tid i dem. Man undervurderer kompleksiteten i at ændre adfærd.
 3. Indrømmet, vi er miljøskadede: Men begynd med viden fra adfærdsvidenskaben til at guide informerede beslutninger om din fremgangsmåde, fremfor at stole på ’synsninger’ og mavefornemmelse.
Om Bro

Kommentarer

 1. Søren Geertsen says:

  De her cases er laaaaaange. Men det er virkelig spændende at læse med.

 2. Britt Gade says:

  Tak for at dele disse cases. Det er inspirerende. Hjælp mig lige med at afkode grafen ved testen, den er ikke selvforklarende…:)

  • Kasper Juelsgaard says:

   Man har målt på to ting. Dels, hvor mange minutter de ansatte selv vurderer, de står op på en almindelig arbejdsdag (Den blå søjle til højre). Og dels hvor mange minutter, de reelt står op målt ved hjælp af et accellerometer (Den blå søjle til venstre). De røde søjler viser de samme ting, blot efter de forskellige tiltag er blevet implementeret.

 3. Pernille Fischer says:

  Spændende og inspirerende case, lige til at lære af.
  Er det en lille forandring? Måske. Har forandringen stor betydning? Ja for pokker!
  At stå op styrker helbredet og giver mere fysisk overskud.
  En involverende kampagne styrker fællesskabet.
  Humoren og fællesskabet giver mentalt overskud.
  Way to go (again)!

 4. Malene Johannisson says:

  Jeg skyndte mig at køre mit bord op og rejse mig op. Tak for at dele erfaring og god inspiration. Og for sundhedsskub – win win :o)

 5. Dejligt lang post med masser af inspiration – sjovt hvordan det, er ikke flugter vitterlig skærer i øjnene!

 6. *der

 7. Susanne Geert says:

  Tak for endnu et spændende inout fra jer – giver altid stof til eftertanke!

  Design-trickers og at skabe nye deafults gav især god mening for mig. Kagen siger det hele…;-)

  Kan I komme med gode bud på, hvordan man sikrer, at den nye adfærd fastholdes på længere sigt? Og måler I op på den slags?

 8. Det er Så sandt et budskab: og man skal “lege” gode vaner ind, hvilket jeg selv har foreslået: når telefonen ringer, så rejser man sig op: det giver også meget mere power i samtalen – fordi når “slangen ikke er knækket” (rygsøjlen og jf. vandslangen), så løber der jo mere energi igennem! Det kan jeg i øvrigt bevise via kinesiologi, hvis nogen vil yderligere overbevises….:)

 9. Super spændende. Tak for at dele.

  Hvordan er langtidseffekten af nudging (i sagens natur kan det vel næppe måles på ovenstående case) – har I data eller mavefornemmelse? Hvis effekten klinger, Hvor meget skal man arbejde med dynamisk nudging (ved ikke om der er noget der hedder det 😉

 10. Stig Hartmann Brask says:

  Har tidligere foreslået at rengøringen som udgangspunkt altid stillede bordene i stå position, således standard indstillingen var at bordene var i stå position om morgenen.
  Desuden ville det være en ide, at bordene kunne indstilles til stå højde med eet tryk. Dvs. bordet kunne køre op af sig selv, men at det, som nu, krævede tid og tålmodighed at køre det ned.

 11. The Ventura Film Festival is “the largest film festival ever held in Ventura County.”

  The Ventura Film Festival is an open genre international film festival that raises awareness for environmental issues such as forest and
  ocean preservation and restoration, through a yearly film
  festival and related events.

  The Ventura Film Festival was founded in 2004 by
  Jordan Older and has screened hundreds of films, usually over 200 films each summer, and
  has attracted attention from the international film community.
  Some of the highlights have been hosting award winning filmmaker Dylan O’Neil,
  the first ever world champion surfers Peter “PT” Townend
  and Ian Cairns, 4 time world champion Brazilian Jiu-Jitsu/MMA fighter Fabio Leopoldo, and the 50th Anniversary of West Side
  Story, which included hosting the entire Academy Award winning cast of West Side Story, including Academy Award winner/Golden Globe winner George
  Chakiris and Golden Globe winner/Academy Award nominee Russ
  Tamblyn.

  Jordan Older, the Ventura Film Festival founder and executive director,
  was selected to take part, along with many of Hollywood’s top stars, in the 50th Anniversary of West Side Story and Hollywood’s footprint/handprint ceremony for Academy Award winners Rita Moreno, George
  Chakiris, and Golden Globe winner Russ Tamblyn at the Chinese Theater in Hollywood.
  This event also doubled as the official BluRay release by
  Fox and MGM of West Side Story, which is widely considered by critics and fans to be the
  best musical of all time.

  he Ventura Film Festival is unique. Not only does the Ventura Film Festival raise awareness for
  important environmental issues, it also raises money that is donated directly to select non-profit environmental organizations.
  So far, the Ventura Film Festival has supported the Surfrider Foundation and Save the Redwoods League as
  well as donating money to the Ventura County Library.
  Even more, the Ventura Film Festival is a 100% volunteer based organization without ever
  having a single employee or full time staff-member.
  Along with an all-star volunteer advisory panel, thousands of volunteers have signed up to produce the largest film festival ever in Ventura County.

  The Ventura Film Festival is located in Ventura, California, USA which is situated just 60 miles from Hollywood on the Southern California coastline.
  The Ventura area boasts near perfect weather and one of the best sunsets in the world.

  Ventura and the surrounding area has miles of uncrowded sandy
  beaches that include some of the most famous surf spots
  in the world such as the Rincon Point and Ventura County Line.
  Within a short drive can be found other popular tourist destinations such as Los Angeles, Malibu,
  and Santa Barbara.

  Filmmakers and writers from more than 25 countries have participated
  in the Ventura Film Festival which screens films in all genres including features, shorts, documentaries,
  animations, music, and surf films. The Ventura Film Festival also has a screenplay
  and teleplay competition. Film and screenplay submissions are accepted year-round and are free of charge.

  Learn more about the Ventura Film Festival at http://venturafilmfestival.org.

 12. The Ventura Film Festival is “the largest film festival ever held in Ventura County.”

  The Ventura Film Festival is an open genre international film festival that raises awareness for environmental issues such
  as forest and ocean preservation and restoration, through a yearly film festival and related events.

  The Ventura Film Festival was founded in 2004 by Jordan Older and has
  screened hundreds of films, usually over 200 films each summer,
  and has attracted attention from the international film community.
  Some of the highlights have been hosting award winning filmmaker Dylan O’Neil, the first ever world
  champion surfers Peter “PT” Townend and Ian Cairns,
  4 time world champion Brazilian Jiu-Jitsu/MMA fighter Fabio Leopoldo, and the 50th Anniversary of
  West Side Story, which included hosting the entire Academy Award winning cast
  of West Side Story, including Academy Award winner/Golden Globe winner George Chakiris and Golden Globe winner/Academy Award nominee Russ
  Tamblyn.

  Jordan Older, the Ventura Film Festival founder and executive director, was
  selected to take part, along with many of Hollywood’s top stars, in the 50th Anniversary of West Side Story
  and Hollywood’s footprint/handprint ceremony for Academy Award winners Rita Moreno, George Chakiris, and Golden Globe winner Russ Tamblyn at the Chinese
  Theater in Hollywood. This event also doubled as the official BluRay release by Fox and MGM of West Side Story,
  which is widely considered by critics and fans to
  be the best musical of all time.

  he Ventura Film Festival is unique. Not only does the Ventura Film Festival raise awareness for important environmental issues, it also raises money that is donated directly to select non-profit environmental organizations.
  So far, the Ventura Film Festival has supported the Surfrider Foundation and Save the Redwoods League as
  well as donating money to the Ventura County Library.

  Even more, the Ventura Film Festival is a 100% volunteer based organization without ever having a single employee or full time staff-member.
  Along with an all-star volunteer advisory panel, thousands of volunteers have signed up to produce the largest film festival ever
  in Ventura County.

  The Ventura Film Festival is located in Ventura, California, USA
  which is situated just 60 miles from Hollywood on the Southern California coastline.

  The Ventura area boasts near perfect weather and
  one of the best sunsets in the world. Ventura and the surrounding
  area has miles of uncrowded sandy beaches that include some
  of the most famous surf spots in the world such as
  the Rincon Point and Ventura County Line.
  Within a short drive can be found other popular tourist destinations
  such as Los Angeles, Malibu, and Santa Barbara.

  Filmmakers and writers from more than 25 countries
  have participated in the Ventura Film Festival which screens films in all genres including features,
  shorts, documentaries, animations, music, and surf films.
  The Ventura Film Festival also has a screenplay and teleplay competition. Film and
  screenplay submissions are accepted year-round and are free of charge.

  Learn more about the Ventura Film Festival at http://venturafilmfestival.org.

 13. The Ventura Film Festival is “the largest film festival ever held in Ventura County.”

  The Ventura Film Festival is an open genre international film festival that raises awareness for environmental issues
  such as forest and ocean preservation and restoration, through a yearly film festival and related events.

  The Ventura Film Festival was founded in 2004 by Jordan Older
  and has screened hundreds of films, usually over 200 films each
  summer, and has attracted attention from the international film community.

  Some of the highlights have been hosting award winning filmmaker Dylan O’Neil, the first ever world champion surfers Peter “PT” Townend and
  Ian Cairns, 4 time world champion Brazilian Jiu-Jitsu/MMA fighter Fabio
  Leopoldo, and the 50th Anniversary of West Side Story, which included hosting the
  entire Academy Award winning cast of West Side Story, including Academy Award winner/Golden Globe winner George Chakiris and
  Golden Globe winner/Academy Award nominee Russ Tamblyn.

  Jordan Older, the Ventura Film Festival founder and executive director, was selected to take part, along with
  many of Hollywood’s top stars, in the 50th Anniversary of West Side Story and Hollywood’s footprint/handprint ceremony for Academy Award winners Rita Moreno, George Chakiris, and Golden Globe winner Russ Tamblyn at the Chinese Theater in Hollywood.
  This event also doubled as the official BluRay release by Fox and MGM of West Side Story, which is widely considered by critics
  and fans to be the best musical of all time.

  he Ventura Film Festival is unique. Not only does the Ventura
  Film Festival raise awareness for important environmental issues, it also
  raises money that is donated directly to select non-profit
  environmental organizations. So far, the Ventura Film Festival has supported the Surfrider Foundation and Save the Redwoods League as well as donating money to the
  Ventura County Library. Even more, the Ventura Film Festival is a 100% volunteer based organization without ever
  having a single employee or full time staff-member. Along with an all-star volunteer advisory panel, thousands of volunteers have signed up to produce
  the largest film festival ever in Ventura County.

  The Ventura Film Festival is located in Ventura, California, USA
  which is situated just 60 miles from Hollywood on the Southern California coastline.
  The Ventura area boasts near perfect weather and one of the best
  sunsets in the world. Ventura and the surrounding area has miles
  of uncrowded sandy beaches that include some of the most famous surf spots in the world such as
  the Rincon Point and Ventura County Line. Within a short drive can be found other popular tourist destinations such as Los Angeles, Malibu,
  and Santa Barbara.

  Filmmakers and writers from more than 25 countries have participated
  in the Ventura Film Festival which screens films in all genres including features, shorts,
  documentaries, animations, music, and surf films.
  The Ventura Film Festival also has a screenplay and teleplay competition.
  Film and screenplay submissions are accepted year-round and are free of charge.

  Learn more about the Ventura Film Festival at http://venturafilmfestival.org.

 14. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.

  Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes,
  $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime and
  very fast servers. We now provide unlimited $1 web hosting with
  the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.

  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

 15. Ventura IT > Web Development and Web Design > Ventura IT > Ventura
  County, CA

  Ventura IT is a private company specializing in web design and development in Los Angeles, Ventura, Santa Barbara,
  Southern California, for more than 20 years. Read more on the web at venturait.com

 16. The Ventura Film Festival is “the largest film festival ever held in Ventura County.”

  The Ventura Film Festival is an open genre international
  film festival that raises awareness for environmental issues such as forest and ocean preservation and restoration, through a yearly film festival and
  related events.

  The Ventura Film Festival was founded in 2004 by Jordan Older and
  has screened hundreds of films, usually over 200 films each summer, and
  has attracted attention from the international film community.
  Some of the highlights have been hosting award winning filmmaker Dylan O’Neil, the first ever world champion surfers Peter “PT” Townend
  and Ian Cairns, 4 time world champion Brazilian Jiu-Jitsu/MMA fighter
  Fabio Leopoldo, and the 50th Anniversary of West Side Story,
  which included hosting the entire Academy Award winning cast of West Side Story, including Academy
  Award winner/Golden Globe winner George Chakiris and Golden Globe winner/Academy Award nominee Russ
  Tamblyn.

  Jordan Older, the Ventura Film Festival founder and executive director, was selected to take part, along with
  many of Hollywood’s top stars, in the 50th Anniversary of
  West Side Story and Hollywood’s footprint/handprint ceremony for Academy Award winners Rita Moreno, George Chakiris,
  and Golden Globe winner Russ Tamblyn at the Chinese Theater in Hollywood.

  This event also doubled as the official BluRay release by
  Fox and MGM of West Side Story, which is widely considered by
  critics and fans to be the best musical of all time.

  he Ventura Film Festival is unique. Not only does the Ventura Film Festival
  raise awareness for important environmental issues, it also
  raises money that is donated directly to select non-profit environmental organizations.
  So far, the Ventura Film Festival has supported the Surfrider Foundation and Save the
  Redwoods League as well as donating money to the Ventura County Library.
  Even more, the Ventura Film Festival is a 100% volunteer
  based organization without ever having a single employee
  or full time staff-member. Along with an all-star volunteer advisory panel, thousands of volunteers have
  signed up to produce the largest film festival ever in Ventura County.

  The Ventura Film Festival is located in Ventura, California, USA
  which is situated just 60 miles from Hollywood on the
  Southern California coastline. The Ventura area boasts near perfect weather and one of the
  best sunsets in the world. Ventura and the surrounding area
  has miles of uncrowded sandy beaches that include some of
  the most famous surf spots in the world such as the Rincon Point and Ventura
  County Line. Within a short drive can be found other
  popular tourist destinations such as Los Angeles, Malibu,
  and Santa Barbara.

  Filmmakers and writers from more than 25 countries have participated in the Ventura Film Festival which screens films in all genres
  including features, shorts, documentaries, animations, music, and surf films.
  The Ventura Film Festival also has a screenplay and teleplay competition. Film and screenplay submissions are accepted year-round and
  are free of charge.

  Learn more about the Ventura Film Festival at http://venturafilmfestival.org.

 17. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your
  life easier. Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost
  no downtime and very fast servers. We now provide unlimited $1 web hosting
  with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and
  easy to use. We know you’d rather be golfing so we make
  ordering our $1 hosting fast and easy.

 18. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life
  easier. Over the past 20+ years we have provided web
  hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime
  and very fast servers. We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.
  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and
  easy.

 19. HostBandit is here to provide great $1 hosting
  and to make your life easier. Over the past 20+ years we have provided web hosting
  (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime and very fast
  servers. We now provide unlimited $1 web hosting with
  the Installatron easy script installer for just $1/month.

  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.
  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

 20. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your
  life easier. Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost no
  downtime and very fast servers. We now provide unlimited $1 web
  hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable,
  and easy to use. We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

 21. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.

  Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting) for
  thousands of customers with almost no downtime and very fast servers.
  We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy
  script installer for just $1/month. Hostbandit’s
  $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.
  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1
  hosting fast and easy.

 22. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.
  Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of
  customers with almost no downtime and very fast servers.
  We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.
  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting
  fast and easy.

 23. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.
  Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1
  hosting) for thousands of customers with almost no downtime and very fast servers.
  We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable,
  and easy to use. We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

 24. HostBandit is here to provide great $1 hosting
  and to make your life easier. Over the past 20+ years we have provided
  web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers
  with almost no downtime and very fast servers. We now provide
  unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.
  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1
  hosting fast and easy.

 25. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make
  your life easier. Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting)
  for thousands of customers with almost no downtime and very fast servers.
  We now provide unlimited $1 web hosting with the
  Installatron easy script installer for just $1/month. Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low
  cost, reliable, and easy to use. We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

 26. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to
  make your life easier. Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1
  hosting) for thousands of customers with almost no downtime and
  very fast servers. We now provide unlimited $1 web
  hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable,
  and easy to use. We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and
  easy.

 27. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your
  life easier. Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime
  and very fast servers. We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just
  $1/month. Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost,
  reliable, and easy to use. We know you’d rather be golfing so we make ordering our
  $1 hosting fast and easy.

 28. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make
  your life easier. Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime and very fast servers.
  We now provide unlimited $1 web hosting with the
  Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.

  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

 29. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your
  life easier. Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes,
  $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime and very fast
  servers. We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost,
  reliable, and easy to use. We know you’d rather be golfing so we make ordering
  our $1 hosting fast and easy.

 30. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.

  Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost no
  downtime and very fast servers. We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script
  installer for just $1/month. Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low
  cost, reliable, and easy to use. We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

 31. HostBandit is here to provide great $1 hosting and
  to make your life easier. Over the past 20+ years we have
  provided web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime and very fast servers.
  We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just
  $1/month. Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost,
  reliable, and easy to use. We know you’d rather
  be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and
  easy.

 32. Ventura IT > Web Development and Web Design > Ventura IT >
  Ventura County, CA

  Ventura IT is a private company specializing in web
  design and development in Los Angeles, Ventura, Santa Barbara, Southern California,
  for more than 20 years. Read more on the web at venturait.com

 33. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.

  Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers with
  almost no downtime and very fast servers. We now provide unlimited $1 web hosting
  with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable,
  and easy to use. We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast
  and easy.

 34. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.

  Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of
  customers with almost no downtime and very fast servers.
  We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy
  script installer for just $1/month. Hostbandit’s $1 hosting is
  powerful, low cost, reliable, and easy to use.

  We know you’d rather be golfing so we
  make ordering our $1 hosting fast and easy.

 35. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.
  Over the past 20+ years we have provided web
  hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime and very fast servers.
  We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just
  $1/month. Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.

  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

 36. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.
  Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers
  with almost no downtime and very fast servers. We now provide unlimited
  $1 web hosting with the Installatron easy script installer for
  just $1/month. Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.

  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting
  fast and easy.

 37. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make
  your life easier. Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting)
  for thousands of customers with almost no downtime and very fast
  servers. We now provide unlimited $1 web hosting with
  the Installatron easy script installer for just $1/month. Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost,
  reliable, and easy to use. We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting
  fast and easy.

 38. Ventura IT > Web Development and Web Design > Ventura IT >
  Ventura County, CA

  Ventura IT is a private company specializing in web design and development in Los Angeles, Ventura, Santa Barbara, Southern California, for more than 20 years.
  Read more on the web at venturait.com

 39. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.
  Over the past 20+ years we have provided web hosting
  (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime and very fast
  servers. We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.
  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

 40. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.
  Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting)
  for thousands of customers with almost no downtime and very fast servers.
  We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.

  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy
  to use. We know you’d rather be golfing so we make ordering our
  $1 hosting fast and easy.

 41. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.
  Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes,
  $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime and very fast servers.
  We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy
  script installer for just $1/month. Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low
  cost, reliable, and easy to use. We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1
  hosting fast and easy.

 42. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life
  easier. Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime and very fast servers.

  We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy
  script installer for just $1/month. Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost,
  reliable, and easy to use. We know you’d rather be golfing so we make ordering
  our $1 hosting fast and easy.

 43. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.

  Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes,
  $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime and very fast servers.
  We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.
  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and
  easy.

 44. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.
  Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime and very fast servers.
  We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.
  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

 45. The Ventura Film Festival is “the largest film festival ever held in Ventura County.”

  The Ventura Film Festival is an open genre international film festival that raises awareness for environmental issues such as forest and ocean preservation and restoration, through a yearly film festival and related events.

  The Ventura Film Festival was founded in 2004 by
  Jordan Older and has screened hundreds of films, usually over 200
  films each summer, and has attracted attention from the international
  film community. Some of the highlights have been hosting award winning filmmaker Dylan O’Neil, the first ever world champion surfers Peter “PT” Townend and
  Ian Cairns, 4 time world champion Brazilian Jiu-Jitsu/MMA fighter Fabio Leopoldo, and
  the 50th Anniversary of West Side Story, which included hosting the entire Academy Award winning cast of West Side Story, including Academy Award winner/Golden Globe winner George Chakiris and Golden Globe winner/Academy Award nominee Russ Tamblyn.

  Jordan Older, the Ventura Film Festival founder and executive director, was selected to take part, along with many of Hollywood’s top stars, in the 50th Anniversary of West
  Side Story and Hollywood’s footprint/handprint ceremony for
  Academy Award winners Rita Moreno, George Chakiris, and Golden Globe winner
  Russ Tamblyn at the Chinese Theater in Hollywood.
  This event also doubled as the official BluRay release by Fox and MGM of West Side Story, which is widely considered by critics
  and fans to be the best musical of all time.

  he Ventura Film Festival is unique. Not only does the Ventura Film Festival raise awareness for important environmental issues, it
  also raises money that is donated directly to select non-profit environmental
  organizations. So far, the Ventura Film Festival has
  supported the Surfrider Foundation and Save the Redwoods League as well as donating money to the Ventura County Library.
  Even more, the Ventura Film Festival is a 100%
  volunteer based organization without ever having a single employee or full time staff-member.
  Along with an all-star volunteer advisory panel, thousands of volunteers have signed
  up to produce the largest film festival ever in Ventura
  County.

  The Ventura Film Festival is located in Ventura, California, USA
  which is situated just 60 miles from Hollywood on the Southern California
  coastline. The Ventura area boasts near perfect weather and one of the best sunsets in the world.
  Ventura and the surrounding area has miles of uncrowded sandy
  beaches that include some of the most famous surf spots in the world such as the
  Rincon Point and Ventura County Line. Within a short drive can be found other popular tourist
  destinations such as Los Angeles, Malibu, and Santa Barbara.

  Filmmakers and writers from more than 25 countries have participated in the Ventura
  Film Festival which screens films in all genres including features, shorts, documentaries, animations,
  music, and surf films. The Ventura Film Festival also
  has a screenplay and teleplay competition. Film and screenplay submissions are accepted year-round and
  are free of charge.

  Learn more about the Ventura Film Festival at http://venturafilmfestival.org.

 46. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life
  easier. Over the past 20+ years we have provided web hosting
  (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime and very fast servers.
  We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and
  easy to use. We know you’d rather be golfing so we make ordering
  our $1 hosting fast and easy.

 47. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.
  Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers with
  almost no downtime and very fast servers. We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.
  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

 48. The Ventura Film Festival is “the largest film festival ever held in Ventura County.”

  The Ventura Film Festival is an open genre international film festival that raises
  awareness for environmental issues such as forest and
  ocean preservation and restoration, through a yearly
  film festival and related events.

  The Ventura Film Festival was founded in 2004 by Jordan Older and
  has screened hundreds of films, usually over 200 films each
  summer, and has attracted attention from the international film community.
  Some of the highlights have been hosting award
  winning filmmaker Dylan O’Neil, the first ever world champion surfers Peter “PT” Townend and Ian Cairns, 4 time world champion Brazilian Jiu-Jitsu/MMA fighter Fabio Leopoldo, and the 50th Anniversary
  of West Side Story, which included hosting the entire Academy Award winning cast
  of West Side Story, including Academy Award winner/Golden Globe
  winner George Chakiris and Golden Globe winner/Academy Award
  nominee Russ Tamblyn.

  Jordan Older, the Ventura Film Festival founder and executive director,
  was selected to take part, along with many of Hollywood’s top stars,
  in the 50th Anniversary of West Side Story and Hollywood’s footprint/handprint ceremony for Academy Award winners Rita Moreno, George Chakiris,
  and Golden Globe winner Russ Tamblyn at the Chinese Theater in Hollywood.
  This event also doubled as the official BluRay release by
  Fox and MGM of West Side Story, which is widely considered by critics and fans to be
  the best musical of all time.

  he Ventura Film Festival is unique. Not only does the Ventura Film Festival raise awareness for important environmental issues, it also raises money that is donated
  directly to select non-profit environmental organizations.
  So far, the Ventura Film Festival has supported the Surfrider Foundation and Save the Redwoods League as well
  as donating money to the Ventura County Library.
  Even more, the Ventura Film Festival is a 100% volunteer based
  organization without ever having a single employee or full time staff-member.
  Along with an all-star volunteer advisory panel, thousands of volunteers have signed up to produce
  the largest film festival ever in Ventura County.

  The Ventura Film Festival is located in Ventura, California, USA which is situated
  just 60 miles from Hollywood on the Southern California coastline.
  The Ventura area boasts near perfect weather and one of
  the best sunsets in the world. Ventura and the surrounding
  area has miles of uncrowded sandy beaches that include some of the most famous surf spots in the world such as the Rincon Point and Ventura County Line.
  Within a short drive can be found other popular tourist destinations such as Los
  Angeles, Malibu, and Santa Barbara.

  Filmmakers and writers from more than 25 countries have participated in the Ventura Film Festival which screens films in all genres including features, shorts, documentaries, animations, music,
  and surf films. The Ventura Film Festival also has a screenplay and
  teleplay competition. Film and screenplay submissions are accepted
  year-round and are free of charge.

  Learn more about the Ventura Film Festival at http://venturafilmfestival.org.

 49. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your life easier.
  Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes,
  $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime and very
  fast servers. We now provide unlimited $1 web hosting with the
  Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.
  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

 50. The Ventura Film Festival is “the largest film festival ever held in Ventura
  County.”

  The Ventura Film Festival is an open genre international
  film festival that raises awareness for environmental issues such
  as forest and ocean preservation and restoration,
  through a yearly film festival and related events.

  The Ventura Film Festival was founded in 2004 by Jordan Older and has screened hundreds of films, usually
  over 200 films each summer, and has attracted attention from
  the international film community. Some of the highlights have been hosting award winning filmmaker
  Dylan O’Neil, the first ever world champion surfers Peter “PT” Townend
  and Ian Cairns, 4 time world champion Brazilian Jiu-Jitsu/MMA fighter Fabio Leopoldo,
  and the 50th Anniversary of West Side Story, which included hosting the entire Academy Award winning cast
  of West Side Story, including Academy Award winner/Golden Globe winner George Chakiris and Golden Globe winner/Academy Award nominee Russ Tamblyn.

  Jordan Older, the Ventura Film Festival founder and executive director, was selected to take part, along with many of Hollywood’s top stars, in the 50th Anniversary of West Side Story and Hollywood’s footprint/handprint ceremony
  for Academy Award winners Rita Moreno, George Chakiris, and Golden Globe
  winner Russ Tamblyn at the Chinese Theater in Hollywood.
  This event also doubled as the official BluRay release by Fox and MGM of West Side Story,
  which is widely considered by critics and fans to be the best musical of all time.

  he Ventura Film Festival is unique. Not only does the Ventura Film Festival raise awareness for important
  environmental issues, it also raises money that is donated directly to
  select non-profit environmental organizations. So far, the Ventura Film Festival has supported the Surfrider Foundation and Save
  the Redwoods League as well as donating money to the Ventura County
  Library. Even more, the Ventura Film Festival is a 100% volunteer based organization without
  ever having a single employee or full time staff-member. Along
  with an all-star volunteer advisory panel, thousands of volunteers have signed up to produce the largest film festival
  ever in Ventura County.

  The Ventura Film Festival is located in Ventura, California, USA which is situated
  just 60 miles from Hollywood on the Southern California
  coastline. The Ventura area boasts near perfect weather and one of the best
  sunsets in the world. Ventura and the surrounding area has miles of
  uncrowded sandy beaches that include some of the most famous
  surf spots in the world such as the Rincon Point and Ventura County Line.
  Within a short drive can be found other popular tourist destinations such as Los Angeles, Malibu, and Santa Barbara.

  Filmmakers and writers from more than 25 countries have participated in the Ventura Film Festival which screens films in all genres including features, shorts, documentaries, animations, music, and surf films.

  The Ventura Film Festival also has a screenplay and teleplay competition. Film and screenplay submissions are accepted year-round and are free
  of charge.

  Learn more about the Ventura Film Festival at http://venturafilmfestival.org.

 51. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your
  life easier. Over the past 20+ years we have provided web hosting (yes, $1
  hosting) for thousands of customers with almost no downtime
  and very fast servers. We now provide unlimited $1 web
  hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable,
  and easy to use. We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

 52. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to
  make your life easier. Over the past 20+ years we have provided web
  hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime and very fast servers.
  We now provide unlimited $1 web hosting with the Installatron easy script installer for just $1/month.

  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to use.
  We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

 53. The Ventura Film Festival is “the largest film festival ever held in Ventura County.”

  The Ventura Film Festival is an open genre international film festival that raises awareness for environmental issues such as forest and ocean preservation and restoration, through a yearly film festival and related events.

  The Ventura Film Festival was founded in 2004 by Jordan Older and has
  screened hundreds of films, usually over 200 films each summer, and has attracted attention from the international film community.
  Some of the highlights have been hosting award winning filmmaker Dylan O’Neil, the first ever world champion surfers Peter “PT” Townend and
  Ian Cairns, 4 time world champion Brazilian Jiu-Jitsu/MMA fighter Fabio Leopoldo, and the 50th Anniversary of West Side Story, which
  included hosting the entire Academy Award winning
  cast of West Side Story, including Academy Award winner/Golden Globe winner George
  Chakiris and Golden Globe winner/Academy Award nominee Russ Tamblyn.

  Jordan Older, the Ventura Film Festival founder and executive director,
  was selected to take part, along with many of Hollywood’s top stars,
  in the 50th Anniversary of West Side Story and Hollywood’s footprint/handprint ceremony for Academy Award
  winners Rita Moreno, George Chakiris, and Golden Globe winner Russ Tamblyn at the Chinese Theater in Hollywood.
  This event also doubled as the official BluRay release by Fox
  and MGM of West Side Story, which is widely considered by critics
  and fans to be the best musical of all time.

  he Ventura Film Festival is unique. Not only does the Ventura Film
  Festival raise awareness for important environmental issues, it
  also raises money that is donated directly to select non-profit environmental organizations.
  So far, the Ventura Film Festival has supported the Surfrider Foundation and Save the Redwoods League as
  well as donating money to the Ventura County Library.
  Even more, the Ventura Film Festival is a
  100% volunteer based organization without ever having a single employee or full time staff-member.
  Along with an all-star volunteer advisory panel, thousands of volunteers have signed up to produce the largest film festival ever
  in Ventura County.

  The Ventura Film Festival is located in Ventura,
  California, USA which is situated just 60 miles from Hollywood on the Southern California
  coastline. The Ventura area boasts near perfect weather and one of the best sunsets in the world.
  Ventura and the surrounding area has miles of uncrowded sandy beaches that include
  some of the most famous surf spots in the world such as the Rincon Point and Ventura County Line.
  Within a short drive can be found other popular tourist destinations such as Los Angeles, Malibu, and Santa Barbara.

  Filmmakers and writers from more than 25 countries have participated
  in the Ventura Film Festival which screens films in all genres
  including features, shorts, documentaries, animations, music, and surf films.
  The Ventura Film Festival also has a screenplay and teleplay
  competition. Film and screenplay submissions are accepted year-round and
  are free of charge.

  Learn more about the Ventura Film Festival
  at http://venturafilmfestival.org.

 54. The Ventura Film Festival is “the largest film festival ever held
  in Ventura County.”

  The Ventura Film Festival is an open genre international film festival that raises
  awareness for environmental issues such as forest and ocean preservation and restoration, through a yearly film festival and related events.

  The Ventura Film Festival was founded in 2004 by Jordan Older and has screened hundreds
  of films, usually over 200 films each summer, and has attracted attention from the international
  film community. Some of the highlights have been hosting award winning filmmaker Dylan O’Neil, the first ever world champion surfers Peter “PT” Townend and Ian Cairns, 4 time world
  champion Brazilian Jiu-Jitsu/MMA fighter Fabio Leopoldo, and the 50th Anniversary of West Side Story, which included
  hosting the entire Academy Award winning cast of West Side Story, including Academy Award winner/Golden Globe winner George Chakiris and Golden Globe winner/Academy Award nominee Russ
  Tamblyn.

  Jordan Older, the Ventura Film Festival founder and executive director, was selected to
  take part, along with many of Hollywood’s top stars, in the 50th Anniversary of West Side Story and Hollywood’s footprint/handprint ceremony for Academy Award winners Rita
  Moreno, George Chakiris, and Golden Globe winner Russ
  Tamblyn at the Chinese Theater in Hollywood. This event also doubled as the
  official BluRay release by Fox and MGM of West Side
  Story, which is widely considered by critics and fans to be the best musical of all time.

  he Ventura Film Festival is unique. Not only does the Ventura Film Festival raise awareness
  for important environmental issues, it also raises money that is donated
  directly to select non-profit environmental organizations.
  So far, the Ventura Film Festival has supported the Surfrider Foundation and Save the Redwoods League as well
  as donating money to the Ventura County Library. Even more, the Ventura Film Festival is a 100% volunteer based organization without ever having
  a single employee or full time staff-member. Along with
  an all-star volunteer advisory panel, thousands of volunteers have signed up
  to produce the largest film festival ever in Ventura County.

  The Ventura Film Festival is located in Ventura, California, USA which is situated just 60
  miles from Hollywood on the Southern California coastline.
  The Ventura area boasts near perfect weather and one of the best sunsets in the world.
  Ventura and the surrounding area has miles
  of uncrowded sandy beaches that include some of the most famous surf spots in the world such as the Rincon Point
  and Ventura County Line. Within a short drive can be found other popular tourist destinations such as Los Angeles, Malibu,
  and Santa Barbara.

  Filmmakers and writers from more than 25 countries have participated in the Ventura Film Festival which screens
  films in all genres including features, shorts, documentaries, animations,
  music, and surf films. The Ventura Film Festival also has a screenplay
  and teleplay competition. Film and screenplay submissions are accepted year-round and are free of charge.

  Learn more about the Ventura Film Festival at http://venturafilmfestival.org.

 55. HostBandit is here to provide great $1 hosting and to make your
  life easier. Over the past 20+ years we have provided
  web hosting (yes, $1 hosting) for thousands of customers with almost no downtime
  and very fast servers. We now provide unlimited $1 web hosting
  with the Installatron easy script installer for just $1/month.
  Hostbandit’s $1 hosting is powerful, low cost, reliable, and easy to
  use. We know you’d rather be golfing so we make ordering our $1 hosting fast and easy.

Speak Your Mind

*